Rada Miejska w Goleniowie podjęła decyzję o dokapitalizowaniu dwóch gminnych spółek.

Pierwsza z nich to Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, w których gmina jest 100 % udziałowcem. Wsparcie dla GWiK to już kolejna transza, która tym razem wyniosła 86 tyś zł. W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały czytamy, iż podniesienie kapitału spowodowane jest wzrostem kosztów materiałów niezbędnych do funkcjonowania procesu przygotowania i rozprowadzenia wody jak i odprowadzenia ścieków.

Ożywiona dyskusja rozgorzała wśród radnych przy punkcie dotyczącym dokapitalizowania drugiej spółki, w której gmina posiada udziały, czyli Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów. Radni podkreślili, iż gmina Goleniów ma zaledwie 2.5 % udziału w tej spółce. Ponadto, port lotniczy zalega z płaceniem podatków na rzecz gminy.

Burmistrz Banach przekonywał wysoką radę, iż  port lotniczy to spółka w dużych tarapatach finansowych i brak pieniędzy ze strony samorządu może doprowadzić do jej upadłości.

W ostatecznym rozrachunku, radni wyrazili poparcie o dofinansowaniu, z portfeli podatników, obu przedsiębiorstw.

Pomnik Pileckiego stanie na skwerku

(red.)

Dodaj komentarz