Konkurs literacki Legendy 2.0 – dla uczniów

„LEGENDY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”

dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Gminy Goleniów

Jesteśmy goleniowianami, ludźmi współczesnymi, żyjącymi tu i teraz, ale za kilkadziesiąt, kilkaset lat będziemy już historią. To, co po sobie zostawimy, będzie dziedzictwem dla miasta i świadectwem naszego istnienia dla przyszłych pokoleń. Na ten moment ślady naszej obecności tutaj nie są liczne. Mamy w Goleniowie zaledwie kilka ocalałych zabytków, koryto rzeki, która od wieków tędy przepływa, ustne i pisemne historie pierwszych polskich mieszkańców, pocztówki z wizerunkami przedwojennego miasta, które jeszcze wtedy nie było „nasze”.
Proponujemy więc spojrzeć na tę sprawę inaczej! Jeśli nie mamy ogromnego dziedzictwa kulturalno – historycznego, zróbmy coś, by je samemu wykreować.

Zamiast skupiać się na brakach, postanowiliśmy stworzyć naszą
„legendę dla przyszłych pokoleń”.

Zaczniemy od przeprowadzenia konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży z gminy Goleniów – zadaniem uczestników będzie napisanie współczesnej legendy o Goleniowie. Najlepsze opowiadania zostaną zilustrowane przez uczestników Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art i wydane w formie książki. Kolejnym, finalnym etapem będą rzeźby, które zaczną pojawiać się w przestrzeni miasta i będą przedstawiać bohaterów dziecięcej wyobraźni.

Wszystkie szczegóły przeczytają Państwo w Regulaminie konkursu.

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież z naszej Gminy – legendy można składać w wersji papierowej i elektronicznej do 30 listopada 2019 r.

Informacja GDK Goleniów

Dodaj komentarz