Za nim powiemy cokolwiek, chcielibyśmy poddać ocenie mieszkańców to co dzieje się ostatnio w naszym mieście jeśli chodzi o wycinkę drzew.

Pień więźby przy ulicy Szkolnej po wycięciu drzewa.

Wierzba na ulicy Szkolnej – wycięta. Argumentacja drzewo zagraża bezpieczeństwu oraz zdrowiu mieszkańców. W odpowiedzi udzielonej Radnej Faryniarz w tym temacie czytamy: ” ( … )  Przeprowadzono lustrację w terenie w obecności pracownika GTBS Sp. z o.o. Goleniów. Wykonano dokumentację fotograficzną.

Stwierdzono leżące na ziemi gałęzie oraz ślady na nawierzchni po odłamanych konarach z powodu silnie wiejących wiatrów. Drzewo osiągnęło znaczne rozmiary. Składało się z kilku głównych przewodników. Ponadto, stworzono ubytki i wypróżnienia, które dodatkowo osłabiały statykę drzewa zwłaszcza w trakcie nawałnic nawiedzających nasz region. Ocenie poddano system korzeniowy, częściowo odsłonięty i widoczny na powierzchni (…)

Cała odpowiedz dostępna pod linkiem: https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_25404/07_07_2021_14_28_23_881.pdf

Ponieważ argumentacja nie przekonała nas ani trochę, postanowiliśmy zając się sprawą nie tylko usunięciem tej więźby ale i innych drzew przygotowanych do wycinki lub cieć pielęgnacyjnych.

Drzewo przygotowane do wycinki – Park 750 – lecia

 

Drzewa wytypowane do cieć pielęgnacyjnych – Park 750 -lecia od strony SP 5

Będziemy Państwa informować na bieżąco.

( red.)

Dodaj komentarz