Wczoraj, w godzinach wieczornych w jednym z domów przy ul. M. Konopnickiej w Goleniowie mogło dojść do nieszczęścia.

Jak poinformował nas mieszkaniec doszło tam do zapalenia sadzy w kominie.

Do zdarzenia ruszyli goleniowscy strażacy pełniący w tym momencie służbę. Działania straży polegały na wykonaniu czynności standardowych, czyli skutecznego zabezpieczenia płonącego komina oraz sprawdzenia czy nie ma osób poszkodowanych i potrzebujących pomocy. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, nie było również większych szkód.

Pożar sadzy w kominie może spowodować pęknięcie komina i przeniesienie się ognia do wnętrza pomieszczenia. Wylatujące w czasie takiego pożaru iskry i płaty palącej się sadzy mogą być przyczyną pożaru sąsiednich budynków i materiałów palnych znajdujących się w pobliżu.

Aby zapobiec tego typu zdarzeniom należy pamiętać o dwóch podstawowych zasadach: wolno spalać w kotłach (piecach) wyłącznie te paliwa (materiały), do których palenisko jest przystosowane (zgodnie z instrukcją użytkowania) oraz należy systematycznie oczyszczać przewody dymowe i spalinowe (kominy).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące (mieszkania/domy);
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy (nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego).

W w/w obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Czynności te, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Najczęstszą przyczyną zapaleń jest spalanie w piecu mokrego drewna, płyt wiórowych, śmieci i odpadów komunalnych oraz elementów z tworzywa sztucznego i gumy.

Zapaliło się na Słowackiego

Dodaj komentarz