150 tys. dla Goleniowa na linie autobusowe

Wojewoda Zachodniopomorski informuje i podaje do publicznej wiadomości wyniki II naboru w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na 2021 r.

Kolejne gminy Pomorza Zachodniego otrzymały rządowe dofinansowanie na przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych lub uruchomienie nowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r. w naszym województwie Wojewoda ma do dyspozycji 47,6 mln zł. O podziale dotacji decyduje nabór wniosków złożonych przez JST.

Na ten rok przeprowadziliśmy już dwa nabory – mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki –  W pierwszym naborze, zakończonym w listopadzie 2020 r., samorządy uzyskały 7 mln 984 tys. zł. W  drugim naborze, styczniowym, samorządy złożyły wnioski na łączną kwotę o 2,3 mln zł.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych lub utworzenie nowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych tworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Warunki rządowego dofinansowania są bardzo korzystne – podkreśla wojewoda Zbigniew BoguckiTo 3 zł dopłaty do każdego wozokilometra publicznej linii autobusowej. Mamy do wykorzystania jeszcze sporą pulę środków, więc z pewnością będziemy ogłaszać kolejne nabory. Już teraz zachęcam samorządy do analizy siatki połączeń autobusowych na terenie swoich gmin i powiatów i składanie wniosków o dofinansowanie w kolejnych naborach.

W II naborze na 2021 rok złożono 10 wniosków o objęcie dopłatą. Środki z Funduszu Autobusowego w wysokości 2 302 293,72 zł zostaną przeznaczone na obsługę 25 linii komunikacyjnych o łącznej długości 1 050,55 km.

 

 1. POWIAT SŁAWIEŃSKI             
 • dopłata: 309 837,36 zł
 • liczba linii komunikacyjnych: 3
 • łączna długość: 277,6 km

 

 1. GMINA GOLENIÓW
 • dopłata: 152 985,00 zł
 • liczba linii komunikacyjnych: 3
 • łączna długość: 108,5 km

 

 1. GMINA WIDUCHOWA
 • dopłata: 93 456,00 zł
 • liczba linii komunikacyjnych: 3
 • łączna długość: 88,00 km

 

 1. GMINA SUCHAŃ       
 • dopłata: 156 219,00 zł
 • liczba linii komunikacyjnych: 1
 • łączna długość: 69,20 km

 

 1. GMINA KALISZ POMORSKI
 • dopłata: 396 618,30 zł
 • liczba linii komunikacyjnych: 9
 • łączna długość: 216,7 km

 

 1. GMINA DOLICE
 • dopłata: 439 389,00 zł
 • liczba linii komunikacyjnych: 2
 • łączna długość: 90,75 km

 

 1. 7. GMINA STARA DĄBROWA
 • dopłata: 271 805,00 zł
 • liczba linii komunikacyjnych: 1
 • łączna długość: 69,40 km

 

 1. GMINA WARNICE
 • dopłata: 102 325,00 zł
 • liczba linii komunikacyjnych: 1
 • łączna długość: 39,80 km

 

9.GMINA WAŁCZ

 • dopłata: 158 295,06 zł
 • liczba linii komunikacyjnych: 1
 • łączna długość: 37,8 km

 

10.GMINA MARIANOWO

 • dopłata: 221 364,00 zł
 • liczba linii komunikacyjnych: 1
 • łączna długość: 52,8 km

(red.)

P.S. Po naszym krytycznym komentarzu o braku wystąpienia przez gminę o dofinansowanie odtworzonych linii autobusowych w naszej gminie, jest poprawa. Cieszyć się należy, że choć w tym wypadku nasze słowa krytyki odniosły skutek i Gmina wystąpiła o środki na dofinansowanie. Zastanawiające jest i nadal dziwne nastawienie na 100% finansowanie biletów z kasy gminnej (kilka milionów w skali roku) i tu nie szuka się oszczędności.  Za to “Nasi cudowni” ( z Burmistrzami na czele) urzędnicy po raz kolejny chcą mieszać w oświacie i oszczędzać na dzieciach. Obawiam się, że ta nierozważna władza musi jak najszybciej odejść aby było dobrze.

Dodaj komentarz