Dziś miała miejsce druga rozprawa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów – Roberta Krupowicza. Przekroczenie uprawnień ma polegać na ujawnieniu tajemnicy skarbowej. Chodzi o podanie, przez burmistrza, na sesji nadzwyczajnej tzw. “sesji śmieciowej” konkretnych kwot zaległości pięciu radnych, za odbiór i wywóz śmieci.

Na rozprawę stawił się oskarżony – Robert Krupowicz wraz ze swoim obrońcą, prokurator, oraz świadkowie radny Mariusz Skakuj i wiceburmistrz Tomasz Banach. Rozprawę poprowadził sędzia Michał Krzywulski.

Jako pierwszy zeznania złożył Mariusz Skakuj. Kolejno sąd przesłuchał Tomasza Banacha. Po przesłuchaniu świadków, mecenas oskarżonego poprosił sąd o tzw. możliwość dopytania swojego klienta, na co sąd wyraził zgodę.

Pani Burmistrz zeznał, iż dane w których posiadanie wszedł, nie były pozyskane przez niego samego, ani na jego wyraźne polecenie. Burmistrz twierdzi, iż zostały mu one przekazane około godziny przed sesją nadzwyczajną, z inicjatywy jednego z pracowników wydziału finansowego.

Burmistrz odmówił podania imienia i nazwiska tego pracownika.

Podczas składania dodatkowych wyjaśnień oskarżony wskazał, iż przyznaje się tylko do jednej rzeczy, a mianowicie tego, że przez klika lat łamał przepisy prawa i rekompensował deficyt wynikający z pobierania od mieszkańców zbyt niskiej opłaty za śmieci z nadwyżki budżetowej czego robić mu nie wolno. Dodał jednak, iż innego wyjścia nie miał gdyż Rada Miejska w Goleniowie skutecznie blokowała wprowadzenie wyższych opłaty za odbiór i wywóz śmieci.

Po wysłuchaniu stron, prokurator poinformował sąd iż składa wniosek o przesłuchanie w przeciągu 7 dni pracownika wydziału finansowego Gminy Goleniów, który dostarczył burmistrzowi dane na temat zaległości radnych.

Sędzia przychylił się do wniosku prokuratora. Koleją rozprawę wyznaczono na dzień 22 marca godzina 10:00.

Do sprawy wrócimy.

To dziś – R. Krupowicz przed sądem

(red.)

 

 

 

Dodaj komentarz