W związku z wydanym przez Pana zarządzeniem numer 33/2023 z dnia 01.02.2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów 2023 roku wnoszę o wstrzymanie wypłaty przedmiotowych dotacji do czasu:

1. Udzielenia przez Burmistrza Gminy Goleniów odpowiedzi na mój wniosek z dnia 01.02.2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów w 2023 roku.
2. Zbadania prawidłowości, zasadności, gospodarności oraz rzetelności w przyznawaniu dotacji oraz obowiązujących procedur w Gminie Goleniów przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Wniosek o zbadanie przedmiotowej sprawy zostanie przeze mnie złożony niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi od
Burmistrza Gminy.

Powyższa treść to wniosek radnego Roberta Kruszyńskiego, który być może i w dobrej wierze, jednak z kompletnym barakiem pomyślunku o konsekwencjach swoich działań, nieumiejętnie próbuje stanąć w obronie niezadowolonych z podziału dotacji dla klubów sportowych z Gminy Goleniów.

Dlaczego nieumiejętnie? Otóż, radny zawnioskował o wstrzymanie wypłaty dotacji do czasu … i w tym miejscu wymienił swoje postulaty. Nie przewidział tego, że Burmistrz przychyli się do wniosku i wstrzyma wypłatę przedmiotowych dotacji. W naszej ocenienie, miał być to jedyne swoistego rodzaju straszak na włodarza – bo kto przy zdrowych zmysłach zawnioskowałby o wstrzymanie wypłaty dotacji klubom, tak naprawdę do nie wiadomo kiedy?

Zbadanie sprawy przez Regionalną Izbę Obrachunkową nie trwa tydzień czy dwa –  jest to kilku lub nawet kilkunastomiesięczny proces. 

Czy radny pomyślał o reperkusjach swojego działania po omacku? Czy pomyślał o tym skąd kluby wezmą środki na bieżącą działalność, na opłacenie rachunków, trenerów, wyjazdów? Przecież prowadzenie postepowania wyjaśniającego w podniesionej kwestii może trwać i trwać. Czy nie lepiej dla wszystkich byłoby poczekać, aż pieniądze zarządzone przez burmistrza znalazłyby się na kontach klubów i wtedy zacząć “grzebać” i dochodzić wszelkich roszczeń ?

A może radnemu wcale nie chodzi o rzekomą niesprawiedliwość w przyznaniu środków, a o skłócenie i podział środowiska sportowego naszej gminy ?

Jak mawiał klasyk “Dziel i Rządz”.

Skarga na Anitę Jurewicz powraca

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz