W roku 2023, podatkowej podwyżki w Gminie Goleniów nie będzie.

Kompetencje rady gmin w zakresie podatków i opłat lokalnych określone zostały w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 przywołanej ustawy, rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie wartości maksymalnych określonych w ustawie.
Rada ustala nie tylko podatek od nieruchomości. W jej kompetencje wchodzi również określanie podatku za psa, czy opłat drogowych dla pojazdów powyżej 3.5 tony.
Jak dowiedzieliśmy się z goleniowskiego magistratu , w roku 2023 podwyżki podatków nie są planowane.

Dobra Nowina dotacja dla przedszkoli do góry

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz