Specjalistka pozyskuje… tylko co?

Ranking efektywności pozyskiwania FE

Chcemy zwrócić uwagę osób zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych przez Nasz powiat na artykuł w aktualnym wydaniu Dziennika Goleniowskiego, który w znacznej części zamieszczamy za zgodą Wydawcy.  Artykuł dość jasno analizuje pozysk funduszy oraz analizuje przyczyny miernej aktywności w tej kwestii osób odpowiedzialnych w Urzędzie Powiatowym.

“Bardzo miernie wypada  powiat goleniowski w opublikowanym właśnie  krajowym podsumowaniu efektywności pozyskiwania środków pomocowych w latach 2014-2021.- bardzo miernie mimo, że jako jeden z nielicznych posiada sowicie opłacane stanowisko specjalisty od pozyskiwania tych funduszy.

Ukazał się krajowy ranking zestawiający kwoty per capita uzyskane z Funduszy Europejskich przez poszczególne samorządy w latach 2014-2021. Pisaliśmy już jak w tym zestawieniu wyglądała nasza  gmina. Teraz czas na powiat I niestety nie mamy tutaj dobrych wiadomości. Na 314 powiatów ogółem  w kraju powiat goleniowski ulokował się dopiero na  199 miejscu z kwota per  capita pozyskanych środków  w wysokości zaledwie 292 złote. Na dodatek w naszym województwie to nasz powiat należy do ostatnich w tabeli. Dla porównania dodajmy, ze właśnie  w naszym województwie najbardziej  efektywny okazał się powiat  wałecki z kwota na osobę  771 złotych oraz powiat świdwiński z kwotą per capita 548 złotych ale znacznie lepiej od powiatu goleniowskiego wypadły tez powiaty okoliczne łobeski, drawski czy gryficki. Takie mierne wyniki dziwią tym bardziej, że sam  gmina Goleniów jest z kolei bardzo skuteczna i zajęła wysokie 37 miejsce wśród prawie 300 miast powiatowych w kraju

Co ta “specjalistka” pozyskuje? 

Ale tak mierna efektywność w tym ważnym obszarze aktywności,  powiatu goleniowskiego dziwi najbardziej w kontekście jeszcze innego faktu. Otóż powiat goleniowski od wielu la jako jeden z nielicznych zatrudnia z wysokimi poborami  na samodzielnym stanowisku  specjalistę d/s pozyskiwania środków zewnętrznych. Nie tylko zarabia ten specjalista prawie  10 tys. złotych z etatu ale także inkasuje  wynagrodzenia ekstra w ramach zapłaty za tzw koordynacje poszczególnych realizowanych dofinansowań liczona procentowo  od wartości dofinansowania.  Tę samodzielna funkcję pełni od wielu lat p Jowita Pawlak obecnie także przewodnicząca rady miejskiej w Nowogardzie. Abu nie było wątpliwości że to właśnie ta osoba odpowiada za efekty kwotowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych  to przytaczamy niżej fragmenty z oficjalnego zakresu obowiązków widniejącego na BIP powiatu:

Do podstawowych zadań stanowiska ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
należy:
1. Monitorowanie i analizowanie wszelkich informacji nt. możliwości wykorzystania przez
Powiat środków zewnętrznych, w szczególności pochodzących z Programów
Operacyjnych i innych programów pomocowych UE;
2. Nadzorowanie wszelkich prac związanych z pozyskiwaniem wszelkich dostępnych
środków zewnętrznych 
3. Przygotowywanie wniosków oraz projektów umów dotyczących pozyskiwanych środków;
4. Informowanie Komisji oraz jednostek organizacyjnych Powiatu i Wydziałów Starostwa o
możliwościach pozyskania środków na realizacje zadań zgodnie z kompetencjami;
5. Informowanie o zasadach i procedurach związanych z pozyskiwaniem środków
finansowych z funduszy UE, funduszy pomocowych oraz innych funduszy dla
samorządów;
6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz wydziałami Starostwa, w
szczególności WDI,
7. Informowanie zarządu oraz zainteresowanych komórek organizacyjnych starostwa,
o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy
europejskich i innych środków zewnętrznych . ”

Podsumowanie 

Tyle oficjalne obowiązki a zestawienie ich z wynikami rankingu przytoczonymi na wstępie samo wystawia ocenę. Nam pozostaje jedynie zapytać – co zatem pozyskuje specjalista od spraw pozyskiwania środków zewnętrznych zatrudniony przez goleniowski powiat? Bo jak na razie widać tyle ze zamiast tych  środków pozyskuje głównie przychylność swoich  przełożonych do dalszego  utrzymywania jej  na tym stanowisku mimo miernych efektów  – oczywiście stanowisku sowicie opłacanym.

Warto również zwrócić uwagę w rankingu na Gminę Goleniów oraz inne gminy powiatu.

Fundusze Europejskie Ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy 2014–2019

Całość artykułu w aktualnym wydaniu Dziennika Goleniowskiego

(red.)

 

Inny ciekawy artykuł

Czy Radny sam zrezygnuje z mandatu ?

Dodaj komentarz