Zadaszenie sztucznego lodowiska na stadionie OSiR w Goleniowie zostało wpisane do zadań inwestycyjnych na rok budżetowy 2022. Jest wrzesień, a o zadaszeniu cisza.

Jak podaje Burmistrz Robert Krupowicz przedmiotowa inwestycja uzyskała prawomocną decyzję P – 10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z tym przygotowano dokumentację przetargową, a kolejno ogłoszono pierwszy przetarg. Do w/w przetargu przystąpiła jedna firma, której złożyła ofertę znacznie przekraczającą zapisaną w budżecie kwotę na realizację tej inwestycji.  W związku z tym przetarg został unieważniony.

Dnia 23. 03.2022r., ogłoszony został drugi przetarg, który podzielił los pierwszego.

W związku z unieważnieniem dwóch przetargów i brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych w budżecie OSiR inwestycja nie zostanie zrealizowana.

Jak to jest z tym węglem w Goleniowie

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz