Z pisma jakie otrzymał radny Łukasz Mituła, w odpowiedzi na interpelację, która dotyczyła mylnego usytuowania słupków na chodniku przy ul. Al. Róż w Goleniowie, Burmistrz Anita Jurewicz własnoręcznie złożonym podpisem poświadczyła, że cyt: “Szerokość przebudowanego chodnika w najwęższym miejscu (szerokość mierzona od skrzynki ZK do słupka) wynosi 1.25 m to jest spełnia minimalne wymagania określone w § 44 ust.2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr. 43 poz. 430 z późn. zm,).

 

Postanowiliśmy sprawdzić ten temat i co się okazuje ? W najwęższym miejscu, szerokość pomiędzy skrzynką złącza kablowego, a słupkiem wynosi jedynie 92 cm. Oznacza to, że szerokość przebudowanego chodnika w najwęższym miejscu  nie spełnia wymagania określone w § 44 ust.2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr. 43 poz. 430 z późn. zm,).

Co teraz ?

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz