Sprawa: stypendium dla uczniów, odpowiedź burmistrza na wnioski radnych.
Jeden z wniosków – “Sprawa druga, to wniosek z poprzedniej sesji, szkoda, że nie ma Pana Burmistrza Krupowicza, bo on odpisywał. Poprosiłem wówczas, żeby Pan Burmistrz wycofał się z decyzji o nieprzyznawaniu stypendiów dzieciom w tym roku szkolnym.
I Pan Burmistrz napisał: Stypendium może być przyznawane uczniowi za wyniki, którzy uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobra ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium”.
Dalej jest napisane: „W sytuacji pracy zdalnej, podczas której znaczącą rolę odgrywał dostęp do internetu i sprzętu komputerowego oraz zaangażowanie i umiejętności komputerowe nauczyciela oraz rodziców w procesie dydaktycznym nie jest możliwa miarodajna i efektywna ocena ucznia. W związku z powyższym zrezygnowano z przyznawania stypendium w roku szkolnym 2019-2020.
Kompletnie nie zgadzam się z tą opinią, bo część z Państwa też pracowała zdalnie i otrzymywała pobory, takie jakie były, a te dzieciaczki jeszcze trudniej w tym okresie pracowały. Chciałem powiedzieć, że wszystkie konkursy organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym odbyły się już i wyniki zostały ogłoszone. I tak wynik konkursu wiedzy o społeczeństwie był ogłoszony 11 marca, konkurs fizyczny 11 marca, konkurs języka angielskiego 11 marca, konkurs biologiczny 11 marca, konkurs języka niemieckiego 9 marca, konkurs geograficzny 9 marca, konkurs chemiczny 9 marca, konkurs języka polskiego 6 marca, konkurs matematyczny 6 marca, konkurs historyczny 6 marca, a zamknięcie szkół nastąpiło 12 marca. Wyniki szkół podstawowych w Gminie Goleniów to: Szkoła Podstawowa nr 2 miała jednego laureata, dwóch finalistów, Szkoła nr 5 dwóch finalistów, Szkoła nr 8 trzech finalistów, Promyczek jednego finalistę, szkoła nr 4 dwóch laureatów i czterech finalistów. Razem 15 uczniów i ci uczniowie zostali w ten sposób pokrzywdzeni. Jeśli, chodzi o współzawodnictwo sportowe to decyzją Prezydium Wojewódzkiego Związku Sportowego Szkół w związku z zamknięciem szkół 12 marca z powodu koronawirusa rywalizacja nie została ukończona. Jednak za okres 7 miesięcy oficjalne wyniki są następujące, współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w roku szkolnym 2019-2020 są to dzieci młodsze SP 2 Goleniów I miejsce, SP 5 -17, SP 4 -70. Natomiast współzawodnictwo szkół w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2019-2020 Szkoła nr 4 Goleniów I miejsce, Szkoła nr 5- 36, Szkoła nr 8 -121, Szkoła nr 2 -153, Szkoła nr 3 – 186, Szkoła w Komarowie -203 miejsce. Chciałem powiedzieć, że zostały te konkursy rozstrzygnięte i można było stypendium przyznać i żałuję, że Pan Burmistrz w taki sposób skrzywdził te dzieci tym swoim zarządzeniem, bo napracowały się solidnie i konkursy kuratoryjne zostały w czasie rozstrzygnięte i możebna było też docenić prace zdalną.”
M. Kurkowska

Dodaj komentarz