Mituła+Krzytsek+Hołownia – jest porozumienie

Podczas Forum Samorządowego w Mikołajkach, przedstawiciele dwóch ugrupowań; Polski 2050 i OK Samorząd podpisali deklarację o współpracy.  Jak zaznaczyli, wspólnym celem przedsięwzięcia jest budowa Polski silnej i bezpiecznej, demokratycznej, solidarnej i zielonej.
Obie inicjatywy – jak tłumaczy nam Łukasz Mituła, przewodniczący Koalicji Samorządowej w Gminie Goleniów – opowiadają się za wzmocnieniem struktur samorządu i odejściem od centralizacji narzucanej przez obecnie rządzących. Chcą wspólnie wytyczyć spójną wizję rozwoju Polski z wyznaczaniem w niej roli samorządu terytorialnego.
Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Ogólnopolska Koalicja Samorządowa OK Samorząd zapowiadają współpracę w zakresie formowania wspólnych list wyborczych w wyborach samorządowych – do sejmików wojewódzkich oraz rad na poziomie miast i powiatów, a także wskazywania kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów.
Porozumienie przewiduje też współpracę w wyborach parlamentarnych. Obie formacje planują aktywne wspierania działań w ramach tematyki samorządowej, konsultacje dotyczące udziału w projektach politycznych i  wspólne stanowiska w spraw dotyczących samorządności i samorządu – kontynuuje Pan Przewodniczący Mituła.
Co z tego wyniknie ?

Czy jest to celowe, czy na złość ?

(red.)

Dodaj komentarz