Będą utrudnienia w ruchu ale warto. Puszkina do wymiany ! …

Jak podaje Gmina Goleniów. we wtorek, 12 marca 2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą przebudowy ul. Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Firma Mazur – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ma 180 dni, aby zrealizować wszystkie prace budowlane.

Zakres prac obejmuje nie tylko przebudowę samej ulicy Puszkina, ale także fragmenty ulic: Barnima, Niemcewicza, Pocztowej oraz Witosa. Przewidziane są liczne ulepszenia, takie jak nowa geometria skrzyżowania ulicy Młynarskiej i Puszkina, poszerzone ciągi piesze z elementami zieleni, droga rowerowa oraz rozwiązania uspokajające ruch, np. rondo na skrzyżowaniu ulic Puszkina i Barnima. Ponadto, przebudowany zostanie most na strudze Goleniowskiej, co z pewnością poprawi komunikację wzdłuż tej ważnej arterii.

Koszt realizacji tego etapu prac został ustalony na kwotę 12.769.293,78 zł.

Umowa zawiera również opcję dodatkową – przebudowę ulicy Wincentego Witosa, której koszt wynosi 4.139.914 zł.

Warto zauważyć, że inwestycja ta ma na celu poprawę infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w Goleniowie oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Gmina Goleniów otrzymała na ten cel dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5. 619 168 zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

  • Źródło info – Gmina Goleniów

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz