Burmistrz zarabia ponad 18 wice niewiele mniej …

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, Radni podjęli decyzję odnośnie wynagrodzenia Burmistrza Krzysztofa Sypienia.

Rada uznała, iż Burmistrz będzie zarabiał 18.911,00 zł brutto.

Jak poinformował nas Krzysztof Sypień pensja jego zastępczyni pani Magdaleny Bauer – Styborskiej wyniesie 17.766,00 zł brutto.

Burmistrz dodał, iż pani Bauer -Styborska zatrudniona została w zadaniowym systemie czasu pracy, a zakres powierzonych jej obowiązków na dzień dzisiejszy wynika z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz pełnomocnictw i upoważnień ( jakich Burmistrz nie podał ).

Ponadto, jak czytamy w przedmiotowej odpowiedzi udzielonej na zapytanie prasowe redakcji Goleniów.net, w związku z planowanymi zmianami do w/w regulaminu, już niedługo, ustalony zostanie rozszerzony zakres kompetencji Zastępcy Burmistrza.

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz