Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Reaguje

Śladem naszej publikacji

W artykule “Wizytówka Centrum Goleniowa, nie przeszkadza SM”,  opisaliśmy oburzający stan czystości oraz urągający stan budynku P.S.S przy ul. Nadrzecznej w Goleniowie. Wysłaliśmy do czterech instytucji list w związku z zamieszczonym na naszym portalu artykułem,  z prośbą o przedstawienie czy lub jakie owe instytucje zamierzają podjąć działania w opisanej sprawie.

Błyskawicznie otrzymaliśmy odpowiedź od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pani Hanny Krugły. W piśmie Szanowna Pani Inspektor zaznacza, że niezwłocznie zajmie się sprawą w zakresie kompetencji Inspektora Powiatowego ( czyli zapewne stanu technicznego obiektu ) i to niezwłocznie.  Należy docenić tak szybkie działania. Dziękujemy za ekspresowe zajęcie się sprawą.

Skierowaliśmy również drogą e-mailową pisma do Straży Miejskiej w Goleniowie , Komendanta Straży Pożarnej w Goleniowie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie odpowiedzi na nasze pytania jeszcze nie otrzymaliśmy.

Będziemy informować mieszkańców o podjętych działaniach przez w/w służby.

Andrzej Bugajski

 

 

Poprzedni artykuł

Wizytówka Centrum Goleniowa, nie przeszkadza SM

 

Dodaj komentarz