Jak informowaliśmy na naszym portalu mieszkańcy ul. J. Sorysa oraz okolic głośno mówili na temat problemów komunikacyjnych jakie tworzą się na jednym z odcinków w/w ulicy – czytaj TUTAJ. 

W sprawę zaangażowało się dwóch radnych. Jeden z nich właśnie dostał konkretną odpowiedz na złożoną interpelację w/w sprawie:

W odpowiedzi na wniosek złożony przez Pana Arkadiusza Guziak Radnego Rady Powiatu w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Józefa Sorysa w Goleniowie, uprzejmie informuję, że przeprowadzono analizę stanu istniejącego oraz proponowanej zmiany.

Wnioskowany odcinek drogi znajduje się w strefie zamieszkania D-40, w której obowiązują następujące zasady:

pierwszeństwo pieszych przed pojazdami,
– ograniczenie prędkości do 20 km/h,
– parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych.

Zarządca drogi w celu poprawy widoczności zamontował również lustro drogowe. Proponowana zmiana organizacji ruchu spowodowałaby zwiększenie natężenia ruchu
na skrzyżowaniu ulic: Witosa i Józefa Sorysa. Wpłynęło by to również na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku ul. Witosa od ul. Pocztowej
do skrzyżowania z ul. Sorysa, a mieszkańcy zmuszeni zostaną do objazdów. Ponadto informuję, że zmianę organizacji ruchu skonsultowano ze Wspólnotą Mieszkaniową
przy ul. Sorysa 1-1a w Goleniowie, której to mieszkańcy opowiedzieli się za utrzymaniem istniejącej organizacji ruchu i zwrócili uwagę na parkujące pojazdy.
Wobec zaistniałej sytuacji wystosowane zostanie także pisma do Komendy Powiatowej Policji o egzekwowanie zakazu parkowania w strefie zamieszkania.

Biorąc pod uwagę powyższe zarządca drogi opiniuje negatywnie wnioskowaną zmianę organizacji ruchu.

podpisano – Anita Jurewicz

Była akcja jest reakcja Różańskiego i Guziaka

(red.)

 

Dodaj komentarz