Wysokość stawki odtworzeniowej jest określana przez Wojewodę. Wskaźnik obowiązujący od 1 kwietnia 2021 r. dla m.in. Gminy Goleniów to 3 778 zł. Tę kwotę należy podzielić przez 12 i obliczyć 3% od uzyskanej kwoty, co daje 9,46 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

W wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Goleniów na lata 2020 – 2025 jest zawarty bardzo szczególny zapis, który mówi, że Stawka czynszu określona jest dla lokalu położonego na terenie Gminy Goleniów,
wyposażonego w :
a) łazienkę z WC,
b) instalację zimnej wody i kanalizację
c) instalację centralnego ogrzewania z zewnętrznego źródła ciepła.
To dla powyższego lokalu burmistrz Gminy Goleniów ustalił miesięczną stawkę czynszu na poziomie 6,73 zł za 1m2 powierzchni użytkowej, a nie jak zawarł w zarządzeniu nr 158/2021 dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów .
To dla lokalu położonego na terenie Gminy Goleniów i wyposażonego w łazienkę z WC, instalację zimnej wody i kanalizację oraz instalację centralnego ogrzewania ustalono czynniki wpływające na podwyższenie lub obniżenie stawki czynszu.
Czyżby Komisja przygotowująca Wieloletni Program nie wiedziała, że mieszkania znajdujące się w zasobach gminnych, nie charakteryzują się podobną lokalizacją, wiekiem wyposażeniem i stanem technicznym?

Przykład:
Mamy dwa mieszkania o powierzchni 50 m kw., położone na tej samej ulicy w mieście Goleniowie i wyposażone w łazienkę z WC, instalację zimnej wody i kanalizację oraz instalację centralnego ogrzewania.
Mieszkanie nr 1 usytuowane jest na parterze, w budynku wybudowane po 01 stycznia 2005 r. W tym wypadku podstawowa stawka czynszu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wieloletnim Programie, wzrasta o 60% do kwoty 12,77 zł za 1 m² .
Tak wyliczony czynsz przekracza dopuszczalną stawkę o 3,31 zł na 1 m² powierzchni, więc należy ją obniżyć do kwoty 9,46 zł za 1 m².
Stawka czynszu za mieszkanie nr 1 wyniesie 473 zł miesięcznie, a nie jak wychodzi z kalkulacji 638,50 zł.

Mieszkanie nr 2 również usytuowane jest na parterze ale w przedwojennej kamienicy, która kilka lat wcześniej została ocieplona. Dodatkowo mieszkanie wyposażone jest w 2 pomieszczenia gospodarcze.
W tym wypadku podstawowa stawka czynszu wzrasta o 50% do kwoty 10,10 zł za 1 m². Tu też naliczona stawka czynszu wymaga korekty w dół, do kwoty 9,46 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.
Stawka czynszu za mieszkanie nr 2 wyniesie 473 zł miesięcznie.

I tak najemcy lokali mieszkalnych, w budynkach o diametralnie rożnym stanie technicznym, mogą w Gminie Goleniów płacić identyczny czynsz. .

źródło

 

 

Podobny artykuł

(red.)

Podwyżki to specjalność “Twojego burmistrza Goleniowa”?

11 lat oczekiwania – jak burmistrz szanuje prawo zapisane w ustawach.

Dodaj komentarz