LIST DO REDAKCJI – Pracownicy szkoły wykładają kawę na ławę

Radowo Małe, 30.03.2022 r.

Szanowna Redakcjo!

Dobrze, że nie zajęliście Państwo stanowiska w sprawie listu, jaki otrzymaliście od „mieszkańców Radowa Małego”, ponieważ nie oddaje on obrazu naszej pracy, w tym pracy dyrektora szkoły.

Ewa Radanowicz we wrześniu 2002 roku objęła stanowisko dyrektora tej szkoły i piastowała je do 31 sierpnia 202 Ir. W momencie objęcia tego stanowiska wyniki edukacyjne pracy, badane poprzez egzaminy CKE, były na poziomie staninu najniższego. Jednak z roku na rok, w zależności od rocznika i wpływu wielu czynników na nie oddziaływujących, zmieniały się. Szkoła, a tym samym jej uczniowie i my nauczyciele, plasowaliśmy się w staninach niskich, czasem niżej średnich, średnich i wyżej średnich w zależności od rocznika i przedmiotu. Jednak nie o egzamin nam wszystkim chodzi.

Otóż w szkole w Radowie Małym nigdy nie był i nie jest wdrażany jakikolwiek eksperyment pedagogiczny. Osoby piszące negatywny list nie wiedzą chyba, co tak naprawdę dzieje się w Szkole Podstawowej w Radowie Małym. Stosowane przez nas metody pracy to głównie:

 • praca metodą projektu,
 • stosowanie interdyscyplinarnych zadań,
 • praca w grupach mieszanych,
 • programy wsparcia ucznia i nauczyciela w codziennej pracy,
 • i wiele innych, które są zalecane do wdrożenia i stosowania w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w prawie oświatowym.

Zarzut typu: „Nasze dzieci z nauczania wczesnoszkolnego po powrocie do domu pytane przez rodziców co robiły na warsztatach, szczerze odpowiadają, że bawiły się” świadczy raczej o dobrym doborze metody pracy. O to właśnie nam chodziło, żeby dzieci nie miały poczucia męczliwego i często niezrozumiałego procesu edukacyjnego, tylko raczej dobrej zabawy, popartej dużą edukacyjną pracą. W czasie tych działań realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego zalecana przez MEiN. Nauczyciele pracują zgodnie z przyjętym w szkole zestawem programów nauczania. Plan lekcji respektuje wszystkie zajęcia wynikające z ramowego planu nauczania oraz wprowadza wiele zajęć wspierających rozwój pasji, zainteresowań i kształtowania kompetencji. Przewiduje aktywną naukę poprzez działanie i poszukiwanie. Uczniowie mogą wziąć również udział w zajęciach wyrównujących ewentualne braki.

Autorskim pomysłem Ewy Radanowicz, skutecznie wdrożonym w życie, był sposób organizacji pracy szkoły. Od lekcji pozwalających na realizację projektów i stosowanie aktywnych metod pracy, po wyposażenie pracowni na wzór laboratoriów przyszłości, jakie teraz wdrażane są w każdej szkole w Polsce.

Ewa Radanowicz wystosowała do nas zaproszenie do nowatorskiej pracy. Nigdy to nie był przymus lub nakazanie odgórne. Zawsze odbywały się rozmowy i uzgodnienia, kto i co będzie robił i zawsze otrzymywaliśmy duże wsparcie w postaci zaplecza do pracy, szkoleń ze specjalistami, wyjazdowych spotkań potrzebnych do tworzenia wspólnych działań oraz budowania dobrych relacji. Wszystko to otrzymywaliśmy i było to nam bardzo potrzebne! Każdy z nas miał wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji, czy chce przystąpić do działania, czy też nie!

W powstałych klasopracowniach takich jak: kuchnia, teatr, podróże, laboratorium do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych oraz wielu pracowni artystycznych: ceramiki, witrażu, filcu, ręcznego czerpania papieru korzystają nasi uczniowie oraz współpracujące ze szkołą Stowarzyszenie „WIS” Wolne Inicjatywy Społeczne.

Nasi uczniowie w wyżej wymienionych pracowniach realizują podstawę programową, kształtują kompetencje oraz rozwijają pasje i zainteresowania.

Instytut Badań Edukacji nakręcił filmy obrazujące naszą pracę i promował je w całej Polsce. Między innymi: https://www.youtube.com/watch?v—zFvqeKbnJiU

W naszej szkole w latach 2018 i 2019 prowadzane były badania naukowe przez prof. Danutę Urygę oraz dr Martę Wiatr z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Powstała bardzo duża dokumentacja badawcza w postaci filmów i opisu wielu oglądanych i nagrywanych lekcji, rozmów z nauczycielami, rodzicami, uczniami, przedstawicielami środowiska lokalnego. Wstępne wyniki badań były prezentowane podczas konferencji 14 czerwca 2019 r. w Warszawie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Byli na niej obecni przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, tzn. uczniowie, nauczyciele i Wójt Mariusz Sira. Ze względu na pandemię opracowanie publikacji jest nadal w toku.

Jednak odwołując się do listu, jaki Państwo otrzymaliście, chcemy zdementować podawane w nim informacje. Nie jest prawdą, że:

 • jesteśmy zmuszani do podejmowania działań na rzecz rozwoju dzieci i nas nauczycieli. Prawdą jest, że jesteśmy współtwórcami wielu rozwiązań, o czym Ewa Radanowicz mówi zawsze i wszędzie, że to my razem stworzyliśmy szkołę, która ma być przyjazna dla nas.
 • w szkole z klas zrobiono zaplecze hotelarskie. Prawdą jest, że z dawnych zapleczy klasowych powstały pokoje noclegowe, z których korzystają nasi goście, ale też uczniowie szkoły wraz ze swoimi wychowawcami.
 • wprowadzamy eksperymentalne metody pracy. Prawdą jest, że stosujemy znane i uznane metody pracy aktywnej oraz opisywane nurty edukacyjne. W swej codziennej pracy stosujemy mix metod np. Montessori — czyli praca indywidualna dziecka, Plan daltoński — elementy planowania i odpowiedzialności dziecka i nauczyciela, Fińska Szkoła — ujęcie projektowe i problemowe w działaniu, Edu Scrum — kształtowanie kompetencji, czy też za Korczakiem lub belgijskiej szkoły De Fontein — traktowanie dziecka jak człowieka, dbanie o dobrostan, itp.
 • nie ma autorskiego modelu pracy Ewy Radanowicz. Nieprawdą jest, że organizowana przez nią szkoła działała w chaosie i nieporządku. Prawdą jest, że stworzyła miejsce pracy i uczenia się pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym w oparciu o wysokie standardy, które w żaden sposób nie przeszkadzały nam pracować i realizować najważniejszych zadań szkoły i przedszkola. Dopracowała to pod każdym względem organizacyjnym. Życzymy wszystkim nauczycielom w Polsce takiego warsztatu pracy i takiego wyposażenia w różne sprzęty i klasopracownie.
 • obecny dyrektor szkoły jest nominowany przez Ewę Radanowicz. Prawdą jest, że obecny dyrektor szkoły Jacek Mielcarek zgłaszał oficjalnie taką chęć i został dyrektorem szkoły na podstawie prawomocnego konkursu na dyrektora szkoły.
 • pani Ewa Radanowicz ma pół etatu w szkole. Prawdą jest, że jest zatrudniona w mniejszym wymiarze, zgodnie z podpisanym projektem organizacyjnym.
 • Nie wiemy czy jest prawdą czy nie, że rodzice są niezadowoleni z tego co działo się do tej pory w szkole, ponieważ nie było oficjalnych skarg na pracę dyrektor szkoły Ewy Radanowicz ani do Urzędu Gminy ani do Kuratorium Oświaty. Prawdą jest, że prowadzona w szkole ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna nigdy nie wykazała owego niezadowolenia. Ewa Radanowicz podczas swojej wieloletniej pracy otrzymywała od Rady Pedagogicznej, Organu Prowadzącego, Związków Zawodowych i Kuratorium Oświaty najwyższe oceny swojej pracy. Pozostawiając szkołę w sierpniu 2021 r. szkoła, a tym samym dyrektor, nie miała żadnych zaleceń do spełnienia od żadnych instytucji czy też organów sprawujących wszelaki nadzór.

Nasza wspólna i wieloletnia praca niejednokrotnie wymagała dużego zaangażowania i współpracy wielu osób, m. in. nauczycieli, rodziców oraz sojuszników szkoły. Tym bardziej nie ma w nas zgody na „zdeptanie” tej pracy, poprzez podawanie nieprawdy, czy też ośmieszanie tego, co robimy.

Szkoła przez wszystkie lata pracowała na podstawie prawnie zaopiniowanego projektu organizacyjnego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Organ Prowadzący Gminę.

Żądamy publikacji listu na łamach Państwa portalu informacyjnego.

Pracownicy Szkoły

Od redakcji : List podpisany przez 35 osób

Przesłano do wiadomości:

Pana Ministra MEiN Przemysława Czarnka

Pani Magdaleny Zarębskiej Kuleszy Kurator w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie — Delegatura w Nowogardzie

Pana Mariusza Siry Wójta Gminy Radowo Małe

 

 

 

P.S.

TREŚĆ LISTU PUBLIKUJEMY BEZ KOREKTY

Dane osób piszących do wiadomości redakcji. Wyrażane w Listach poglądy nie są poglądami przedstawianymi przez redakcję, a jedynie przez piszącego autora, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

(red.)

 

Poprzedni List w tej sprawie

 

LIST DO REDAKCJI – Rada Rodziców wyjaśnia

Dodaj komentarz