Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniu 22 lutego 2024 r. obchodzony będzie Dzień Ofiar Przestępstw oraz związany z nim „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowany w dniach od 19 – 25 lutego 2024 r

Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w organizację „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej i Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, aktywnie włączyli się również prokuratorzy prokuratur okręgu szczecińskiego.

W Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz w prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego wyznaczeni prokuratorzy będą pełnili dyżury, w trakcie których pokrzywdzeni przestępstwem, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, będą mogli uzyskać wsparcie oraz informacje na temat przysługujących im uprawnień.

W prokuraturach rejonowych oraz w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie dyżury będą pełnione według następującego harmonogramu:

  • 19 lutego 2024 r. w godzinach: 9:00-14:00
  • 20 lutego 2024 r. w godzinach: 9:00-14:00
  • 21 lutego 2024 r. w godzinach. 9:00-14:00
  • 22 lutego 2024 r. w godzinach: 9:00-14:00
  • 23 lutego 2024 r. w godzinach. 9:00-14:00
  • 24 lutego 2024 r. w godzinach: 10:00-12:00
  • 25 lutego 2024 r. w godzinach: 10:00-12:00

Numery telefonów do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz podległych jej jednostek organizacyjnych prokuratury znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/po-szczecin

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mają również możliwość uzyskania wsparcia
w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Wykaz placówek świadczących tę pomoc znajduje się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/plznajdz-osrodek-pomocy/.

 

Informacja Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

Inny podobny artykuł

Prokurator – Podszywał się pod policjanta – posiedzi

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz