Łapę po dietę Radnego TAK, a do roboty chęci brak … – tak najkrócej można podsumować ostatnie obrady Komisji ds. Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu.

Na pierwszym planie: Wojciech Łebiński – przewodniczący Komisji ds. SEKiS Na drugim planie: Anita Jurewicz – wice Burmistrz Miasta i Gminy Goleniów

Przejdźmy do istoty sprawy.

Szanowni Państwo, w dniu 20.09.2021r., odbyło się posiedzenie Komisji ds. Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu. Na w/w zebraniu został przeczytany e-mail z dnia 15 września 2021r., wystosowany przez Pana Zbigniewa Łukaszewskiego Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie do Radnych w/w Komisji.

We wskazanym mailu Pan Łukaszewski zwraca się do członków owej Komisji z prośbą o wytypowanie Radnego reprezentanta lub reprezentantów, którzy wraz z nim oraz innymi osobami, instytucjami ect. będą współtwórcami warsztatów, konsultacji społecznych, a także włączą się czynnie do poszukiwania optymalnych rozwiązań w kwestii organizacji Centrum Usług Społecznych w Goleniowie. Dyrektor Łukaszewski w korespondencji podkreślił również, iż oczekuje od Radnych pracy na wysokim poziomie.

Jak można było się spodziewać chętnych do współtworzenia nie było. W ostateczności do “niewdzięcznej roboty” został oddelegowany Radny Krzysztof Sypień, z którym Pan Łukaszewski wstępnie rozmawiał o tej sprawie, a Pan Krzysztof Sypień wyraził wstępną aprobatę.

Jednak, przeczytawszy bardzo dokładnie maila od Dyrektora Łukaszewskiego, w którym to jasno i wyraźnie jest napisane, że od oddelegowanego Radnego oczekuje się czynnej, na wysokim poziomie pracy Pan Radny Krzysztof Sypień, przed oficjalnym głosowaniem,  oświadczył cyt: ” … i ja powiem szczerze, że z uwagi na to, że nie zajmuje się tylko sprawami społeczno – samorządowymi. Chcę uczciwie powiedzieć, że jeśli będą oczekiwania abym pracował w jakimś niewspółmiernie do … ” w tym momencie wtrącił się Pan Przewodniczący Komisji Wojciech Łebiński mówiąc cyt: ” … Nikt nie oczekuje tego abyś tam z nimi tworzył jakieś programy i brał udział w kwestach ulicznych lub sondażach … wydaje mi się, że bardziej tu chodzi o to, byśmy my jako Radni mieli też wpływ, no może nie wpływ ale widzieli co tam w tym CUS-ie będzie tworzone … i żebyś nam na komisji powiedział byłem na jednym spotkaniu zrobili to i to, tamto i tamto, myślę, że to jest wystarczające”.

Naszym zdaniem, znając pracę i zaangażowanie Pana Dyrektora Łukaszewskiego, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, stwierdzamy, iż jego oczekiwania co do współpracy z Radnymi, szczególnie członkami Komisji ds. Społecznych Edukacji, Kultury i Sportu, są bardzo rozbieżne ze stanowiskiem Przewodniczącego Łebińskiego.

Reasumując, ręce, kapary i wszystkie inne narządy opadają, widząc jak bardzo nasi Radni  palą się do pracy na rzecz społeczeństwa.

Dla przypomnienia skład w/w komisji:

  1. Łebiński Wojciech – Przewodniczący Komisji
  2. Chodyko Dorota
  3. Faryniarz Danuta
  4. Gręblicki Marcin
  5. Kuszyński Robert
  6. Musialska Jolanta
  7. Rutkowski Krzysztof
  8. Skakuj Mariusz
  9. Sypień Krzysztof
  10. Zajko Krzysztof

 

 

( red.)

Dodaj komentarz