Podwyżki to specjalność “Twojego burmistrza Goleniowa”?

Burmistrz Gminy Goleniów zadecydował o podwyższeniu stawki czynszu za za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów.

Tak naprawdę podwyżka będzie dotyczyła tych najemców, których wspólnoty obsługuje GTBS w Goleniowie.

Dotychczasowa kwota bazowa czynszu wzrośnie z 5,39 zł za 1m2 powierzchni użytkowej do 6,73 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

Teoretycznie wskazana stawka czynszu określona jest dla lokalu położonego na terenie Gminy Goleniów, wyposażonego w:
a) łazienkę z WC,
b) instalację zimnej wody i kanalizację,
c) instalację centralnego ogrzewania z zewnętrznego źródła ciepła
i obejmuje:
1) opłaty publiczno-prawne i podatki lokalne,
2) koszty zarządzania i administrowania,
3) koszty konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego oraz przeprowadzonych remontów,
4) utrzymania technicznego budynku,
5) koszty utrzymania pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytkowania (w tym opłaty za energię elektryczną, utrzymanie czystości),
6) koszty utrzymania zieleni i utrzymania zimowego,
7) ubezpieczenia nieruchomości,
8) inne, o ile wynikają z umowy.

Aby nie było tak różowo każdy najemca będzie miał wskazaną przez burmistrza stawkę podstawową podwyższaną lub obniżaną w zależności co ma, a czego nie ma w lokalu.
I tak:

I. Czynniki wpływające na podwyższenie stawki czynszu:
1) mieszkanie wyposażone w instalację gazową wykonaną przez Wynajmującego – 10% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
2) mieszkanie wyposażone w ciepłą wodę dostarczaną centralnie – 20% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
3) mieszkanie w budynku po ociepleniu i odnowieniu elewacji – 20% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
4) mieszkanie znajdujące się w budynku wybudowanym po 1 stycznia 2005 r. – 40% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
5) mieszkanie usytuowane na parterze budynku – 15% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
6) mieszkanie usytuowane na I piętrze budynku – 10% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
7) mieszkanie wyposażone w instalację domofonową – 5% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
8) mieszkanie wyposażone w więcej niż 1 pomieszczenie gospodarcze – 10% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
9) mieszkanie położone na terenie miasta Goleniów – 5% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza.
10) mieszkanie, w którym lokator dokonał samowoli budowlanej, tj. wykonał łazienkę, WC, instalację gazową CO i CW, lub przebudował lokal, bez wymaganych zgód – 30% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza (zwyżka winna być naliczona od dnia stwierdzenia samowoli budowlanej do dnia jej usunięcia, lub zalegalizowania na koszt osoby/ podmiotu, który samowoli dokonał).

Łączna wysokość podwyżek nie może przekroczyć 60% stawki czynszu ustalonej
w Zarządzeniu Burmistrza.

II. Czynniki wpływające na obniżenie stawki czynszu:
1) mieszkanie bez instalacji centralnego ogrzewania – 20% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
2) mieszkanie bez łazienki i WC – 15% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
3) mieszkanie z łazienką lub WC poza lokalem, ale w budynku – 10% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
4) mieszkanie bez łazienki (tylko WC) – 5% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
5) mieszkanie w budynku nieocieplonym – 10% od stawki czynszu ustalonej
w Zarządzeniu Burmistrza,
6) mieszkanie położone powyżej 3 kondygnacji w budynku bez windy – 5% od stawki czynszu ustalonej w zarządzeniu Burmistrza,
7) mieszkanie położone poza miastem Goleniów – 10% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza.
Łączna wysokość obniżek nie może przekroczyć 35% stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza.

Oczywiście najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat niezależnych od właściciela,tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, za odbiór nieczystości stałych i płynnych, oraz telewizję o ile nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

Podwyżki dotkną także mieszkań socjalnych. Miesięczna stawka czynszu z 1,75 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej skoczy do 2,17 zł.

Od czerwca 2012 r. burmistrz nie podnosił stawek czynszów w lokalach komunalnych, ale jak wziął się(?) do roboty, to sięgnął do kieszeni najemców drugi raz w przeciągu roku.

Brawo. Tempo zaiste imponujące.

(red.)

Dodaj komentarz