Jak poinformował nas Pan Radny Andrzej Różański, firma Stern przystąpiła do realizacji zamówienia udzielonego na postawie przetargu rozstrzygniętego dnia 3 października 2022. Przedmiotowe zamówienie podstawowe dotyczyło budowy dróg:

  • Kliniska Wielkie ul. Piękna
  • Podańsko ul. Długa
  • Żółwia Błoć – dz. nr 317/6

 

Zamówienie z prawem opcji to wykonanie dróg:

  • Kliniska Wielkie ul. Piastowska
  • Borzysławiec- dz. nr 18, dz. nr 134/1
  • Borzysławiec – dz. nr 40/1

Zamówienie z prawem opcji zostało, na wniosek zespołu ds. oceny potrzeb inwestycyjnych terenów wiejskich, uruchomione pod koniec roku  2022. z tzw. środków budżetowych niewygasających , co oznacza że wykonawca wybuduje łącznie sześć nowych dróg.

Rozpoczęto realizację nowego zamówienia

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz