Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wezwie władze Gminy Goleniów do przedstawienia programu naprawy sytuacji związanej z kryzysem śmieciowym.
Jeżeli sprawa nie znajdzie rozwiązania, wystąpi do Premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie w Goleniowie Zarządu Komisarycznego wobec kryzysu śmieciowego, który z winy władz gminy nie znajduje rozwiązania. Informacja o takim rozwiązaniu pojawi się zapewne w najbliższych dniach w mediach.
Jeżeli dojdzie do takiego postępowania, władze gminy wraz z radą zostaną zawieszone w swoich czynnościach, a wyznaczony Komisarz poprowadzi gminę do czasu rozpisania nowych wyborów.
(Zarząd komisaryczny następuje po uprzednim przedstawieniu przez wojewodę zarzutów organom samorządu terytorialnego i wezwaniu ich do przedstawienia programu poprawy sytuacji. Następuje na wniosek Wojewody skierowany do Premiera Rządu)
W ostatnim czasie z takiego rozwiązania w Polsce skorzystano ostatni raz w 2016 roku, również w naszym województwie, a sprawa dotyczyła zlikwidowanej gminy Ostrowice.  Decyzję o zarządzie komisarycznym podjęła na Wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego Piotra Jani Pani Premier Beata Szydło. Sprawa Ostrowic znalazła swój finał w postępowaniach Prokuratury oraz Sądowych i dotyczyła nie tylko wójta z urzędnikami ale również radnych.
Andrzej Bugajski
Wyjaśnienie sprawy

 

Foto : UW w Szczecinie

One thought on “Być może referendum nie będzie potrzebne

Dodaj komentarz