Dziś odbywa się najważniejsza sesja w roku – Sesja Absolutoryjna. Radni, podczas sesji, zagłosowali między innymi nad wotum zaufania dla Roberta Krupowicza – Burmistrza Gminy Goleniów. Czy Radni i przybyli na sesje Mieszkańcy mają zaufanie do naszego włodarza ?

9 głosów za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący się, przy trzech radnych nieobecnych, tak rozłożyły się głosy na tablicy zatytułowanej Projekt Uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wotum Zaufania.

Ten wynik oznacz, że Robert Krupowicz nie wzbudza zaufania u Radnych Rady Miejskiej w Goleniowie. Czy nasz włodarz się tym przejmie ?

Burmistrz Krupowicz bez wotum zaufania

Wotum dla Burmistrza – czy można mu zaufać ?

(red.)

Dodaj komentarz