Kolizja formalno – prawna w „goleniowskich kuchennych rewolucjach”

Cyt: „ Pani Mucek słychać jak ochoczo przytakiwała Pani Panu vice Burmistrzowi. Dziwie się Pani, powinna być Pani pierwszą osobą broniącą dobrostanu ostatnich Przedszkoli Gminnych i stać na straży tego dobra” – takie słowa padły z ust Danuty Farynierz, która na ostatniej sesji Rady Miejskiej zajęła stanowisko w sprawie likwidacji ostatnich stołówek gminnych przez Burmistrza Roberta Krupowicza.

Temat likwidacji przedszkolnych stołówek nie milknie, a wręcz pojawiają się nowe fakty i okoliczności wskazujące na bezpodstawne wdrożenie procesu wyłaniania podmiotów zewnętrznych do prowadzenia „ likwidowanych” kuchni przedszkolnych przez Dyrektorów trzech placówek oświatowych.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 26.05.2021r.Pani Radna Danuta Faryniarz podjęła bardzo istotną kwestię. Pani Radna wskazała, iż procedowane zmiany reorganizacji kuchni przedszkolnych są w kolizji z najważniejszy dokumentem placówek czyli ze Statutem. Pani Faryniarz zapytała Pana Burmistrza wprost; jak po restrukturyzacji kuchni będzie realizowany  § 29 ust. 5  Statutu Przedszkola nr 2 w którym czytamy, iż opłata za dzienną stawkę żywieniową dziecka w przedszkolu uzgadniana jest corocznie z organem prowadzącym. Dodała również pytanie, w tym samym tonie, dotyczące przestrzegania § 26 pkt. 4  Statutu Przedszkola nr 4. Generalnie rozchodzi się o to czy rodzice zapłacą za posiłki dla swoich dzieci 50 % więcej niż do tej pory. 

W naszym odczuciu, w myśl obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę stan faktyczny, Panie Dyrektor wszczynając proces modernizacji kuchni przedszkolnych w całości pominęły zapisy statutów w/w placówek.

Ponieważ Burmistrzowie nie potrafili odpowiedzieć na zadanie przez Panią Radną Faryniarz pytania, Pan Burmistrz Banach zobligowała się, iż do piątku tj. do dziś,  wszyscy Radni otrzymają droga mailową szeroko rozbudowaną, wyczerpującą odpowiedz w w/w zakresie.

Z niecierpliwością na nią czekamy 😊

( red.)

Dodaj komentarz