Po co się przemęczać? Lepiej symulować.

W dniu 23 maja 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ustawa dotyczy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wprowadza obowiązek umieszczania na stronach www deklaracji dostępności. Określa kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie monitoringu stron www i aplikacji mobilnych oraz jego zasady. Opisuje procedurę w razie nieprzestrzegania dostępności cyfrowej.

Podmioty publiczne, których strony www powstały przed 23.09.2018 r., miały czas na zapewnienie ich dostępności do 23.09.2020 r.., zaś do 31.03.2020 r.

Co to jest deklaracja dostępności?

Jest to dokument w formacie cyfrowym na temat dostępności strony www. Deklarację sporządza się wg wzoru Ministerstwa Cyfryzacji i umieszcza się na stronie www. Dokument podlega corocznej aktualizacji.

Gdzie publikuje się deklarację dostępności?

Podmiot publiczny publikuje deklarację dostępności:

  • strony internetowej – na tej stronie internetowej; link do deklaracji należy umieścić tak, by był dostępny z poziomu nawigacji.
  • aplikacji mobilnej – na stronie internetowej wybranej spośród stron internetowych posiadanych przez ten podmiot oraz w tej aplikacji mobilnej.; link do deklaracji należy umieścić w miejscu, z którego pobierana jest aplikacja mobilna

Jak można było się spodziewać dokument Deklaracja dostępności na gminnych stronach www Gminy Goleniów albo nie została opublikowana, albo nie jest uaktualniana.

Deklaracja dostępności ze strony www goleniow.pl

Deklaracja dostępności ze strony www bip.goleniow.pl

 

Po co zachowywać chociaż pozory w przestrzeganiu ustawy? Po co dotrzymywać terminów? Pierwsze kary za brak publikacji Deklaracji dostępności lub brak corocznej aktualizacji po jej opublikowaniu, mogą być nakładane dopiero od 2022 r. Zresztą ewentualną karę zapłacą i tak mieszkańcy, a nie kierownik Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Z publikacją Deklaracji najmniejszego problemu nie miał Powiat goleniowski.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848

(red.)

Dodaj komentarz