Ktoś Tu Kłamie ? Gminne Place Zabaw Pod Lupą

 

Uszkodzenia, dziury, brak elementów zabezpieczających tak można nazwać dzisiejszy stan na gminnych placach zabaw.

Temat nie wzbudziłby naszego zainteresowania aż tak, gdyby nie odpowiedz na wniosek złożony przez Panią Radną Aleksandrę Muszyńską na XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2021r.

W odpowiedzi na w/w wniosek Pan Burmistrz oświadcza, iż zgodnie z przepisami Gmina wykonuje okresowe przeglądy placów zabaw:

  1. Oględziny okresowe – wykonywane nie rzadziej niż raz w tygodniu
  2. Kontrola funkcjonalne – przeprowadzana raz na 3 miesiące
  3. Kontrola coroczna – prowadzona przez osobę, która posiada uprawnienia budowlana

Jak wynika z pisma ostatnia kontrola funkcjonalna przeprowadzona była w marcu 2021r. Pytamy więc, w jaki sposób ów kontrola jest prowadzona i czy usterki wykryte podczas jej przeprowadzania są usuwane bez zbędnej zwłoki ?

Z obecnego stanu rzeczy na placu zabaw, zdjęć które skrupulatnie wykonywaliśmy przez ostatnie trzy miesiące, a także oświadczeń rodziców, którzy regularnie odwiedzają gminne place zabaw można zaryzykować tezę, iż oględziny okresowe oraz kontrola funkcjonalności odbywa się tylko w głowach urzędników. Nie ma bowiem żadnego śladu interwencji czy napraw zepsutych sprzętów oraz nawierzchni mimo, iż usterki pojawiły się co najmniej 3 miesiące temu.

Kiedy kontrole przyniosą wymierny skutek w postaci napraw ? Może wówczas gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku ! ?

( red.)

Dodaj komentarz