Gorąco w urzędzie gminy w Goleniowie?

Pan Burmistrz Robert Krupowicz , przedłożył przedłużenie zwolnienia chorobowego , jego zastępca Henryk Zajko również choruje.

Dopiero kilka dni temu w artykule Odpowiedzialność ponosi BURMISTRZ pisaliśmy o bardzo niekorzystnym podsumowaniu kontroli, który prowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w okresie od 18 do 27 stycznia 2021 r. , a który  przeprowadziła w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. Opisane w protokole sprawy napraw gwarancyjnych podlegały Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Gminnej  Jerzemu Wysockiemu , któremu w ostatnim czasie Burmistrz cofnął prawo do podejmowania decyzji w imieniu własnym czyli Burmistrza Gminy Goleniów. W zeszłym roku cofnięte zostały uprawnienia innemu Dyrektorowi Pani Marzenie Domańskiej z Wydziału Administracji i Spraw Społecznych, która mimo to przeszła na emeryturę i nadal jest dyrektorem tak ważnego wydziału.  Dwa najważniejsze wydziały urzędu, a raczej ich dyrektorzy nie mają uprawnień decyzyjnych z upoważnienia burmistrza, to nie jest ani normalne, ani typowe i może świadczyć o tym, że nie jest dobrze w naszym urzędzie.

 

(red.)

Dodaj komentarz