300 tysięcy na zakup środków ochrony osobistej dla szkół

Powiat Goleniowski otrzymał wsparcie w kwocie 289 100 zł w ramach projektu Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja na zakup  środków ochrony osobistej, środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz sprzętu do utrzymania czystości i innych urządzeń do walki  z COVID-19 w placówkach oświatowych.


Szkoły które otrzymały wsparcie:

  • Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowe,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy  w Nowogardzie,
  • Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie,
  • Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie
  • Szkoła Muzyczna I stopnia w Goleniowie z filią w Nowogardzie.

Całość środków została przeznaczona na zakupy związane z utrzymaniem czystości i dezynfekcji i pokryta jest z funduszy europejskich w ramach grantów z działania Nr RPZP.07.07.00-32-N001/20.

 

informacja Powiat Goleniowski

Dodaj komentarz