Dowolność czy Frywolność – Rodzice SP 1 płacą WIĘCEJ

Ostatnio w Goleniowie trwa „ walka” pomiędzy pomysłodawcą idei reorganizacji stołówek przedszkolnych, a rodzicami którzy dalecy są od zaakceptowania pomysłu na ich prywatyzację.

My, przy tej okazji, postanowiliśmy wziąć pod lupę dwie goleniowskie Szkoły Podstawowe, które w ostatnim czasie przeszły metamorfozę organizacyjną w stołówkowym temacie. W poniższym materiale, pokazujemy Państwu dwa zapytania ofertowe w przedmiocie prowadzenia stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie.

Dwie stołówki szkół podstawowych, dwa zapytania umieszczane w BIP w bardzo podobnej przestrzeni czasowej. Wydawać by się mogło, że winny być takie same, a co najmniej bardzo zbliżone. Niestety, po analizie dokumentów stwierdzamy, iż podobieństwo miedzy nimi jest bardzo nikłe żeby nie powiedzieć żadne.

Standardowe punkty zapytań ofertowych nie różnią się. Jednak ogromna rozbieżność widnieje pomiędzy tym co w przetargu, konkursie czy zapytaniu ofertowym najistotniejsze, a mianowicie opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej propozycji wraz z wyszczególnieniem ich wartości.

Kryteria oferty Szkoły Podstawowej nr 2:

– cena posiłku 70 %

– przykładowy jadłospis 15 %

– doświadczenie zawodowe 10 %

– wysokość czynszu 5%

Kryteria ofertowe Szkoły Podstawowej nr 1:

– wysokość czynszu za wynajem 100 %

Nie trzeba być wysokiej klasy analitykiem aby gołym okiem stwierdzić, iż coś jest nie tak. Jedno kryterium, które stawia Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie przy czterech, które rozstrzygają w Szkole Podstawowej nr 2, wypada naprawdę blado.

Poszliśmy nieco dalej i postanowiliśmy przeanalizować kwotę jaką płaci rodzic za obiad dla młodego człowiek w obu tych placówkach.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie:

Obiad porcja mała – cena 5 zł drugie danie + zupa 3 zł = 8 zł całość (mała porcja to klasy 0 -1)

Obiad porcja duża – cena 7 zł drugie danie + 3 zł zupa = 10 zł całość

Szkoła Podstawowa nr 1 w Goleniowie:

Brak rozgraniczeń miedzy porcją dużą i małą.

Cena całego obiadu – 11 zł

Osobno drugie danie – 8 zł

Osobno zupa – 5 zł

Z punkt widzenia konsumenta w rocznym rozrachunku rodzice dzieci SP2 płacą za posiłki:

Porcja mała około 1600 zł

Porcja duża około 2000 zł

Z punkt widzenia konsumenta w rocznym rozrachunku rodzice dzieci SP1 płacą za posiłki:

Porcja bez względu na wiek dziecka 2200 zł

Z powyższego wynika, iż rodzice dzieci SP 2 względem rodziców SP 1 mają rocznie w kieszeni od 200 do 600 złotych zaoszczędzonej gotówki.

Dlaczego tak się dzieje i czym to jest spowodowane ?

Czy czynnikiem wpływającym na tak rozbieżną kwotę należną za obiad jest cena jaką dzierżawca płaci szkole ?

Czy Dyrektor miał prawo postawić tylko jedno kryterium w zapytaniu ofertowym ?

Czy organ prowadzący ma jakikolwiek nadzór nad tym co dzieje się w placówkach w przedmiocie żywienia dzieci ?

O tym poinformujemy Państwa jak tylko otrzymamy odpowiedz zwrotną od instytucji do której zostały skierowane stosowne wnioski z prośbą o wyjaśnienie tej, dość kontrowersyjnej sytuacji.

Jeśli macie Państwo sugestie oraz własne przemyślenia w powyższym temacie podzielcie się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]  z dopiskiem stołówki szkolne lub zostawicie komentarz na naszym Fun Page.

( red.)

Źródło informacji:

https://sp2.goleniow.bipdlaszkol.pl/files/56/Zapytanie_ofertowe_na_do%C5%BCywianie_uczni%C3%B3w_szko%C5%82y.pdf?fbclid=IwAR2GvYM997uqRiq-DEkiHEbjuyieH9yQbQvbFBgUl9wwJoVp_8mDKRoF7jc

https://sp1.goleniow.bipdlaszkol.pl/zapytanie-ofertowe-na-najem-kuchni-wraz-z-wyposazenieniem-przygotowaniem-i-wydawaniem-posilkow,70,pl.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz