Szkoła ma obowiązek – wasza … xyz …

Zespół orzeka, rodzic dostaje dokument, przedkłada dyrektorowi placówki i słyszy; przykro mi nie możemy zrealizować zaleceń orzeczenia, nie mamy odpowiedniej kadry, sprzętu oraz pomieszczeń. Co wówczas? Jakie są prawa rodzica, czy rzeczywiście szkoła może odmówić ?

Prawo w tej kwestii stoi po stronie opiekuna. Rozporządzenie mówi wyraźnie, placówka ma zrealizować wszystkie zalecenia wskazane w orzeczeniu.

Oczywiście istnieją sytuacje, kiedy rzeczywiście, nie ma fizycznych możliwości, aby w placówce macierzystej zapewnić dziecku zalecanych przez specjalistę zajęć wspomagających jego rozwój.

W takiej sytuacji, Dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek nawiązać współpracę z podmiotem zewnętrznym, który świadczy usługi terapeutyczne we wskazanym w orzeczeniu zakresie. Oczywiście, rodzic w tym momencie nie ponosi żadnych kosztów. Wszelkie rozliczenia zostają pomiędzy Dyrektorem, a podmiotem i pokrywane są z subwencji oświatowej.

Niedopuszczalną jest sytuacja, w której opiekun dziecka, ze środków budżetu domowego płaci za jakiekolwiek zajęcia dodatkowe, które są wskazane w orzeczeniu.

Nadto, należy wskazać, iż rodzic ma prawo współdecydować gdzie, z kim i w jakich godzinach jego dziecko będzie odbywało zajęcia terapeutyczne w ramach tzw. umowy outsourcingowej z podwykonawcą.

Rodzicu to TY jesteś adwokatem własnego Dziecka – PAMIĘTAJ !

Jeśli masz pytania dodatkowe zachęcamy do kontaktu z nami [email protected] z zaznaczeniem dla XYZ …

Zapraszamy również  do lektury wcześniejszych artykułów poświęconych świadczeniom na rzecz dzieci:

Płacz i płać

W Gminie Goleniów Nie Trzeba Płacić Za Terapie Dzieci

Bezpłatna Wizyta u Fizjoterapeuty w Gminie Goleniów

WWRD Gdzie w Gminie Goleniów

Co Musi OPS

Nawet 5 tyś subwencji oświatowej na rehabilitację dziecka

Kolejna alternatywa dla DZIECI z Dysfunkcjami

 

pozdrawiam serdecznie … wasza XYZ …

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz