Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 17 lutego 2021 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 17 lutego 2021 r.

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).
2. Skarga radnego z dnia 02 listopada 2020 r. na pełniącego obowiązki Burmistrza Goleniowa Henryka Zajko.
3. Petycja mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie podwyżki opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
4. Wniosek mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie zbadania przez Radę Miejską regulaminu realizacji zadań komunalnych.
5. Petycja z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej równego traktowania.
6. Petycja z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej równego traktowania.
7. Petycja z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały.
8. Petycja mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia
z płatności rat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona z powodu COVID-19 .
9. Pisma mieszkańców Gminy Goleniów zatytułowane „petycja” dotyczące zwolnienia
z płatności rat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona z powodu COVID-19
(33 sztuki).
10. Wniosek mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 08 lutego 2020 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości.
11. Zakończenie posiedzenia.

(red.)

Dodaj komentarz