Burmistrz i jego ekipa miała pięć lat na to żeby gospodarkę śmieciową dostosować do wymogów ustawy. Nie zrobiono praktycznie nic, “zwalając” w tej chwili całą winę na Rząd Prawa i Sprawiedliwości (ciekawe, ze nie na Brukselę).
Pamiętacie Państwo początki ustawy tzw. “Śmieciowej”? To wtedy Gmina zakupiła “pancerne kosze” z nadwyżki, która się wytworzyła gdyż nieprawidłowo skalkulowano koszty systemu odbioru odpadów komunalnych. Czyżby fundowano Nam Mieszkańcom powtórkę z rozrywki? Wszystko wskazuje, że tak się właśnie dzieje.

Zamieszczamy projekty uchwał na najbliższą sesję, które nie zostały zamieszczone na stronie urzędu. Czyżby władza bała się przedstawić te projekty mieszkańcom?

(red.)

  1. https://goleniow.net/doc/Górne-stawki-opłat-za-odpady-komunalne-i-nieczystości.pdf
  2. https://goleniow.net/doc/Odpadów-komunalnych-od-właścicieli-nieruchomości-położonych-na-obszarze-Gminy-Goleniów-na-których-nie-zamieszkują-mieszkańcy.pdf
  3. https://goleniow.net/doc/Określenia-wzorów-deklaracji-o-wysokości-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
  4. https://goleniow.net/doc/Regulamin-utrzymania-czystości-i-porządku-na-terenie-gminy-Goleniów.pdf
  5. https://goleniow.net/doc/Szczegółowego-sposobu-i-zakresu-świadczenia-usług-w-zakresie-odbierania-odpadów-komunalnych.pdf
  6. https://goleniow.net/doc/Terminu-częstotliwości-i-trybu-uiszczania-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
  7. https://goleniow.net/doc/Wyboru-metody-ustalenia-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf

Dodaj komentarz