Porządek obrad II Sesji

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia I sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 07 maja 2024 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w Goleniowie za rok 2023.
 5. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. Stargardzkiej w Goleniowie” w ramach Rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w Województwie Zachodniopomorskim.
 7. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulica „Sowia” w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Goleniów.
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Miękowo.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2024-2028.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie.
 12. Projekty uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie.
 13. Interpelacje radnych i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 16. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

(red.)

 

Inny ciekawy artykuł

Apel dyrektora CUS o nową siedzibę

 

 

Dodaj komentarz