Trudno nie zgodzić się z doktorem Marcinem Sowińskim mieszkańcem naszej gminy, który pisemnie zadał pytanie dotyczące wywieszonej na naszym budynku Urzędu Gminy i Miasta flagi Ukrainy wbrew Zasadom Eksponowania Flagi RP.

Większość z nas mieszkańców zapewne nie ma pretensji kiedy zostaje wywieszona na budynkach urzędów i szkół Flaga Narodowa Ukrainy , oczywiście w geście solidarności z walczącą z bandyckimi hordami Rosji Ukrainą . Szkoda tylko, że jak widać na opisanym przykładzie urzędnicy zapominają o zasadach eksponowania flagi RP z innymi flagami.

Inna flaga tak, ale obok polskiej

W podobnej sprawie prawnicy na stronie prawo.pl piszą tak: “Według wytycznych MSWiA – flaga RP ma pierwszeństwo przed innymi flagami. Jeżeli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę RP podnosi się jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią. Z wytycznych wynika też, ze flagę RP umieszcza się w miejscu “uprzywilejowanym względem symboli innych państw oraz innych znaków”. Dlatego też, według autorów opinii, umieszczenie na budynku szkoły wyłącznie flagi Ukrainy narusza zasadę uprzywilejowania barw biało-czerwonych, jako symbolu RP.

Według załącznika  7 do protokołu pokontrolnego wydanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jeżeli obok siebie mają się znaleźć dwie flagi, polską należy wywiesić po lewej stronie, patrząc w kierunku budynku.”

Obywatel pisze pismo

Wobec powyższego Pan Marcin wysłał Pismo do Burmistrza Gminy z prośbą o wyjaśnienie Jego wątpliwości. Odpowiedź jaką otrzymał wręcz powala z nóg.

W materiale wideo poniżej znajdziecie wyjaśnienie

Odpowiedź Burmistrza powala z nóg. 

 

“W psychiatrii nazywa się to schizofrenią” mówi Marcin Sowiński

 

Kopia odpowiedzi

 

A to takie buty

Burmistrz Tomasz Banach zapewne, jak się mi wydaje, zrobił sobie kpiny z obywatela. Wobec takiego obrotu sprawy Pan Marcin postanowił dla uszanowania Barw Narodowych, że samemu wywiesi flagę, oraz zwrócił się ze stosownym wnioskiem do Burmistrza.

 

 

 

Aktualnie czeka na odpowiedź

Andrzej Bugajski

 

Inny ciekawy artykuł

 

Prokurator bada sprawę pokrzywdzonych radnych

 

 

Dodaj komentarz