Nagranie z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11 grudnia 2020 r.

Udostępniamy Państwu nagranie audio z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11 grudnia 2020 r., o które to nagranie wystąpiliśmy na podstawie USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Nagranie z dyktafonu – mogą się Państwo zapoznać z treścią posiedzenia

Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11 grudnia 2020 r..

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

2. Skarga radnego z dnia 02 listopada 2020 r. na pełniącego obowiązki Burmistrza Goleniowa Henryka Zajko.

3. Pisma mieszkańców Gminy Goleniów zatytułowane „petycja” dotyczące opłaty śmieciowej.

4. Petycja mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie podwyżki opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

 

Nagranie z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11 grudnia 2020 r.

 

Andrzej Bugajski

 

Dodaj komentarz