Rozpiera nas dum !!! Tak w krótkich słowach możemy podsumować to na co Pan i Pańska ekipa pracowała i pracuje. Lata ciężkiej pracy, oddania się w pełni swoim obowiązkom oraz zarażenie energią wszystkich, zostało docenione.

W Warszawie, w dniach 12–14 października odbył się Kongres Usług Społecznych. Na Kongresie zainicjowana została m.in. debata podsumowująca dorobek centrów usług społecznych w pierwszym okresie funkcjonowania przepisów ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz przedstawiono wyniki prowadzonych badań nad CUS–ami i diagnozę ich funkcjonowania.
Trzeci dzień kongresu rozpoczęto od wręczenia odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę osobom szczególnie zasłużonym w tworzenie centrów usług społecznych i wdrażanie strategii rozwoju i integracji usług społecznych. Odznaczenia w imieniu Pana Prezydenta wręczył Minister Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.
Miło nam poinformować, że nasza praca została zauważona i wyróżniona, wśród osób wyróżnionych znalazł się dyrektor Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, Pan Zbigniew Łukaszewski.
  • Źródło info – CUS Goleniów

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz