Nagranie z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 10 grudnia 2020 r

Udostępniamy Państwu nagranie audio z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 10 grudnia 2020 r., o które to nagranie wystąpiliśmy na podstawie USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Nagranie z dyktafonu – mogą się Państwo zapoznać z treścią posiedzenia

 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 10 grudnia 2020 r.

  1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

  2. Rozpatrywanie i opiniowanie projektu budżetu na 2021 r.
  3. Opracowanie planu pracy komisji na 2021r.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski:

  • Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku Szpitalnego Centrum Medycznego sp. z o.o. z dnia 16 listopada 2020 r.

  • Wypracowanie stanowiska w sprawie pisma Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 listopada 2020 r. dotyczącego drogi gminnej dz. 72 obręb Bolesławice

  • Odpowiedź Sołtysa sołectwa Podańsko na pismo Zespołu Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej ds. oceny potrzeb inwestycyjnych obszarów wiejskich dot. budowy kolejnego odcinka ul. Zacisznej.

  1. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Nagranie z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 10 grudnia 2020 r.

 

Andrzej Bugajski

 

Dodaj komentarz