Powiat Goleniowski zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica – Czarnocin polegająca na wymianie nawierzchni na wybranych odcinkach drogi

tj.: (etap I w km 3+357 do km 3+500, etap II w km 2+786,89 do km 2+977,56, etap III w km 2+150,65 do km 2+461,19)”. Wymieniono nawierzchnię na 3 wybranych odcinkach drogi powiatowej nr 4128Z stanowiącej ciąg komunikacyjny łączący Stepnicę z Czarnocinem.

Rozbudowa drogi odbyła się na 3 odcinkach drogi tj.

1) Etapy I – odcinek o długości 143 mb zlokalizowany jest w m. Gąsierzyno w ciągu drogi powiatowej nr 4128Z od km 3+357,00 do km 3+500,00,
2) Etap II – odcinek o długości 190 mb zlokalizowany jest w m. Gąsierzyno w ciągu drogi powiatowej nr 4128Z od km 2+786,89 do km 2+977,56,
3) Etap III – odcinek o długości 310,54 mb zlokalizowany jest w m. Gąsierzyno w ciągu drogi powiatowej nr 4128Z od km 2+150,65 do km 2+461,19.

Zakres obejmował usunięcie starych warstw bitumicznych i wykonanie w ich miejscu nowej nakładki w technologii warstwy wyrównawczej średniej grubości 6 cm, ułożeniu siatki szklano-węglowej zapobiegającej propagacji spękań odbitych oraz ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 5 cm. Inwestycja obejmowała również ścięcie poboczy na szerokości 1,00 m od krawędzi jezdni wraz z uzupełnieniem, wyprofilowaniem spadku poprzecznego i zagęszczeniem gruntami naturalnymi rodzimymi.

Wykonawcą robót budowlanych była firma EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. ze Stargardu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 743.646,57 zł (środki z budżetu Powiatu Goleniowskiego oraz z budżetu Gminy Stepnica – w wysokości 50.000 zł).

 

Informacja Powiat Goleniowski

Dodaj komentarz