Kilka dni temu wysłaliśmy Pani Burmistrz – Anicie Jurewicz – zapytanie; czy zechce przyjąć naszą redakcję w celu przeprowadzenia wywiadu, face – to – face -,  w temacie systemu motywacyjnego nauczycieli z Gminy Goleniów.

Naszym zdaniem nauczyciele w tak bogatej gminie jak nasza, winni być solidnie wynagradzani, poprzez różnego rodzaju dodatki do podstawowej pensji. Takie dodatki w myśl przepisów prawa może przyznać Rada Miejska stosowną uchwała, jednak aby tak się stało ktoś musi wyjść z inicjatywą. Po cichu pokładaliśmy nadzieję, że to właśnie Pani Burmistrz Jurewicz, po rozpoznaniu potrzeb w przestrzeni oświatowej, uczyni pierwszy krok. Niestety, nic na to nie wskazuje.

Certyfikowane Oleje CBD najwyższej jakości kupicie Państwo w sklepie Konopny Listek Goleniów

W odpowiedzi otrzymaliśmy jedynie suchy komunikat:

Informuję, że kwestię systemu motywowania nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych reguluje uchwała nr XXXVI/448/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zmieniona uchwałą nr XIX/242/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020 r. Informuję również, że wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniający poziom spełniania warunków uprawniających do przyznania dodatku, ustala dla nauczycieli dyrektor placówki. W związku z powyższym, o szczegółowe informacje dotyczące dodatków motywacyjnych dla nauczycieli powinna Pani zgłosić się do dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych. Pójdziemy za radą Pani Burmistrz, jesteśmy bardzo ciekawi odpowiedzi Dyrektorów Placówek Oświatowych.

Mamy również dobrą wiadomość. Na rozmowę w temacie motywowania nauczycieli do pracy, zaproszenie przyjęła Pani Ewa Radanowicz – Dyrektor Wydziału Oświaty – za co serdecznie dziękujemy.

Źródło foto – kliknij link 

(red.)

 

 

Dodaj komentarz