Czas postępuje do przodu i już mamy jesień.

Dokładnie w nocy z 24 na 25 października 2020 roku (w nocy z soboty na niedzielę).

O godzinie 3.00 tego dnia wskazówki zegarków i zegarów przesuniemy na godzinę 2.00.
Oznacza to, że pośpimy godzinę dłużej i rano, gdy się zbudzimy będzie jaśniej, ale dzień stanie się o wiele krótszy

W Polsce czas letni wprowadzany i odwoływany jest zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021, Dz.U. z 2016 r. poz. 1833).

Dodaj komentarz