Mieszkanki naszej Gminy Pani Kamila Piwowarska oraz Natalia Kaczmarek postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i zawalczyć o zachowanie stołówek przedszkolnych w dotychczasowej formie  (o pomysłach Gminy na likwidacje stołówek przedszkolnych informowaliśmy Państwa na naszym portalu).

Po wzięciu udziału w obradach Komisji ds. Społecznych, Oświaty, Sportu i Kultury, zdecydowały, iż bez pomocy wyższych urzędów nie ma szans na porozumienie z naszymi włodarzami w kwestii stołówek.

Pani Kamila Piwowarska skierowała zatem wnioski o interwencję w sprawie poczynań Burmistrza i urzędników Gminy Goleniów, w zakresie likwidacji przedszkolnych kuchni i przekazania ich w ręce podmiotów zewnętrznych, min. do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Oba urzędy, bez zbędnej zwłoki, zainteresowały się sprawą i skierowały wnioski do Rady Miejskiej o szczegółowe zbadanie przedstawionego zagadnienie, a także o informację zwrotną.

Niestety, mimo iż Urząd był w posiadaniu w/w pism, Pani Przewodnicząca Rady nie przedstawiła ich Radnym na sesji Rady Miejskiej w dniu 31.03.2021r. Co było powodem ? Nie wiemy !

Wiemy natomiast, iż w dniu dzisiejszym tj. 01.04.2021r. Pani Kamila skierowała wnioski, drogą mailową, do wszystkich Państwa Radnych wnioskując o natychmiastowe zwołanie Sesji Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym.

W ocenie Pani Kamili, bezpośrednie przekierowanie wniosków od Wojewody oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej do Komisji Skarg i Wniosków, bez zaprezentowania ich wszystkim Radnym na sesji Rady Miejskiej byłoby niewłaściwym posunięciem ze strony Pani Przewodniczącej. Przypomnijmy, iż Rada obraduje na sesjach, a nie na komisjach. Dodajmy, iż obowiązkiem Przewodniczącej było przedstawienie w/w pism na odbytej sesji ! Czemu Przewodnicząca tego nie zrobiła – to wykaże postepowanie wyjaśniające.

Czy Radni zwołają Sesję Nadzwyczajną ? Czas pokarze !

Będziemy Państwa informować na bieżąco na naszym portalu.

( red.)

Dodaj komentarz