Ponad 60 drzew do wycinki w czasie realizacji nowego dworca. Ocalenie pięknych starych drzew zwiększyłoby koszty inwestycji. A co tam ciąć i tyle , następne przecież urosną … za 100 lat . Zalać betonem i tyle, na co drzewa?

Radna D. Chodyko wnioskuje“Ja bym chciała jeszcze dodać do wniosku tego, że chcę zobaczyć, przeprowadzić taką wizję, które drzewa zostaną wycięte. Jest ponad 60 drzew, które będą wycięte w związku z tym projektem, aczkolwiek tutaj inżynierowie, architekci bardzo zaakcentowali, że projekt wymagałby zrezygnowania z pewnych rozwiązań, żeby ocalić drzewa. To jest bardzo ważny aspekt biorąc pod uwagę bardzo dużą wycinkę drzew, a na Wojska Polskiego do dzisiaj po prostu niektórzy twierdzą, że te lipy, które zostały wycięte, to jest duży, duży błąd. W związku z tym proszę o wskazanie do 01 lipca, z kim mogę zobaczyć, z jakim pracownikiem Urzędu, które drzewa zostaną wycięte. Chciałbym zobaczyć te drzewa. Jak również wprowadzenie punktu budowy dworca, jako punktu priorytetowego do obrad sesji przede wszystkim służący mieszkańcom, jego transparentności.”

(red.)

Odpowiedź burmistrza na załączonym zdjęciu.

Dodaj komentarz