Jest pierwsza oferta na zamówienie publiczne

W październiku 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej zgłosił chęć “przeobrażenia” tj. wzięcia udziału w pilotażowym ogólnopolskim programie, którego celem było przekształcenie OPS-ów czy MOPS-ów w Centra Usług Społecznych.

Nowy Sklep Zielarski w Goleniowie ul. J. Matejki 3B 72-100 Goleniów

Rada Miejska w Goleniowie “przyklepała” uchwałę i oto z OPS powstał CUS. Przekształcenie jednostki, rzecz jasna to nie tylko zmiana nazwy. Projekt, do którego przystąpiło zaledwie 45 gmin w całej Polsce, ma na celu rozszerzenie działalności OPS, tak aby pomoc w bardzo szerokim spektrum mógł uzyskać każdy mieszkaniec, bez względu na kryteria dochodowe.

09/02/2022 na BIP ukazało się pierwsze zamówienie publiczne wygenerowane w trybie podstawowym, na jak czytamy: Usługi społeczne polegające na wsparciu psychologicznym i terapeutycznym w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów.

Czas na składanie ofert wskazano do 17/02/22 godzina 10:00.

Koniec bumelki burmistrza?

 

(red.)

Dodaj komentarz