Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w terminie do 06.12.2021 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Komplet dokumentów, szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodaj komentarz