Dwie zabytkowe kotwice trafią do Stepnicy

W czwartek 18 czerwca o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica zostanie podpisana umowa użyczenia 2 kotwic wydobytych przez Urząd Morski w Szczecinie w ramach inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

Umowę podpisze Aleksander Ostasz – Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jako strona użyczająca oraz Andrzej Wyganowski – Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica jako strona biorąca do używania.

Gmina Stepnica otrzyma kotwicę patentową typu Halla oraz Byersa, eksponaty zostaną ustawione na  terenie miasta i będą jego ozdobą.

Różnego rodzaju zabytki techniki morskiej wydobyte przez Urząd Morski w Szczecinie podczas inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” zostały przekazane decyzją Urzędu oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Więcej informacji na stronie www.muzeum.kolobrzeg.pl

(red.)

One thought on “Dwie zabytkowe kotwice trafią do Stepnicy

Dodaj komentarz