I co z petycjami? Czyżby Petycje to te wygodne dla władzy, a nie wygodne, to wnioski?

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 02 marca 2020 r.

Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

2. Wniosek Redakcji goleniow.net.pl z dnia 12 listopada 2019 r.

3. Wniosek mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej (ponowienie wniosku z dnia 04 kwietnia 2019 r.).

4. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 23 grudnia 2019 r. na niezałatwienie sprawy przez Burmistrza Gminy Goleniów w ustawowym terminie.

5. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2019 r. na sposób załatwienia wniosku z dnia 25 listopada 2019 r. złożonego do Burmistrza Gminy Goleniów.

6. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2019 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.

7. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 29 stycznia 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.

8. Wniosek mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 03 lutego 2020 r. dotyczący poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

9. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 12 lutego 2020 r. na radnych Rady Miejskiej w Goleniowie.

10. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 17 lutego 2020 r. na Przewodniczącą Rady Miejskiej i radnych Rady Miejskiej w Goleniowie.

11. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 17 lutego 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.

12. Petycja mieszkańców Gminy Goleniów z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Goleniów.

13. Petycja mieszkańców Gminy Goleniów z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Goleniów.

14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

15. Zakończenie posiedzenia.

 

Dodaj komentarz