Wniosek dotyczy czasu dostępności do toalety publicznej na Plantach w Goleniowie. Zwracam się z wnioskiem o zapewnienie mieszkańcom nieograniczonego dostępu do toalety publicznej na Plantach w Goleniowie, poprzez wydłużenie czasu otwarcia tego urządzenia sanitarnego i nieograniczanie możliwości korzystania z niego.

Uzasadnienie: Planty w Goleniowie traktowane są jako teren rekreacyjny, szczególnie w okresie wiosennym i letnim, to miejsce spotkań na świeżym powietrzu, spacerów i zabaw dzieci na placu zabaw. Uzasadnia to potrzebę wydłużenia czasu dostępności do znajdującego się na Plantach szaletu publicznego, aby zapewnić osobom przebywającym na Plantach odpowiednie warunki sanitarne. Ograniczenie korzystania z szaletu publicznego jedynie do godzin 7.00- 14.00 prowadzi do niekomfortowych sytuacji, nierzadko jest przyczyna zanieczyszczania terenu poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach nieodpowiednich , np. w pobliskich zakamarkach, krzakach, w okolicach muru. Przyczynia się do pogorszenia estetyki miejsc, jakimi są znajdujące się w centrum miasta Planty i bliskim sąsiedztwie – Plac Witolda Pileckiego. Ponadto sytuacje te mogą wywołać negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzi. Osoby korzystające z publicznej toalety zgłaszały również problem z „terminalem płatniczym” w toalecie, który nie jest zablokowany , gdy szalet jest zamknięty. Dokonanie pomyłkowej opłaty , po wyznaczonych godzinach użytkowania toalety, nie dawało możliwości odzyskania wpłaconej dwuzłotówki. Proszę o rozważenie sposobu technicznego zabezpieczenia wpłatomatu tak, aby można było uniknąć podobnych sytuacji.

Danuta Faryniarz

Śmierdząca sprawa w centrum Goleniowa

Dodaj komentarz