Prezentacja albumu „Generał Józef Haller”

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej Prezentację albumu „Generał Józef Haller”

Józef Haller to nie tylko legendarna Błękitna Armia, powrót Kresów, historycznych zaślubiny z Bałtykiem czy Armia Ochotnicza w 1920 r., ale całe życie poświęcone Polsce. To także służba parlamentarna w II Rzeczypospolitej, wspieranie jej odbudowy oraz działalność na emigracji po 1939 r. i chrześcijański wymiar świadectwa Hallera.

09 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 zapraszamy na prezentację albumu „Generał Józef Haller” z udziałem autora dr. Rafała Sierchuły (IPN Poznań) i dr. Wojciecha Muszyńskiego do Żółtego Domku ul. Pocztowa 2 w Goleniowie

Józef Haller inspirował artystów, jego czyny odmalowano nie tylko pędzlem, ale stał się także bohaterem licznych pieśni i wierszy. „A zwycięzcom – pieśń Hallera/Wolnym życiem będzie grać!” – pisał Artur Oppman, czy: „Haller nam przewodzi, Polskę oswobodzi”. Z kolei na najsłynniejszym plakacie Stanisława Sawiczewskiego „Wstąp do wojska. Broń Ojczyzny” gen. Józef Haller wzywał do zaciągu do Armii Ochotniczej. Stanął na jej czele w dramatycznym momencie, gdy latem 1920 r. ważyły się losy nie tylko Polski, lecz także cywilizacji łacińskiej zagrożonej bolszewickimi hordami. Wtedy udało się nam uratować dopiero co wskrzeszoną niepodległość, w czym jego udział jest wart podkreślenia

Wstęp wolny.

Dodaj komentarz